Kontakt

Biuro Doradztwa i Usług
w Zakresie BHP

mgr Damian Sowa

Telefon: 606 703 939
E-mail: biuro@biuroBHPds.pl

O firmie

Biuro Doradztwa i Usług w Zakresie BHP specjalizuje się w trzech obszarach:

- doradztwie i usługach z dziedziny BHP

-bezpieczeństwie żywności w zakresie systemu HACCP

-usługach z zakresu obsługi kadrowej i dokumentacji pracowniczej

www.biuroBHPds.pl